Registrera

Har du frågor angående ditt köp från vår webshop, maila kundtjänst på customerservice@victoriasoap.se eller ring oss på telefon +46 703 121203, mån-fre 9.00 – 12.00.

Företagets adress är:
Victoria Scandinavian Soap AB
Box 22043
SE-250 22 Helsingborg
Org. nr 556504-5696

Har du frågor angående din faktura eller betalsätt, kontakta Klarna på 08 – 120 120 10.

ALLMÄNT

I dagsläget sker försäljning i webshopen enbart inom Sverige. Samtliga priser på Victoria Soap Online Store är inklusive 25% svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar. Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för få att beställa hos oss.

Victoria Soap reserverar sig för eventuella ”tryckfel” samt färgavvikelser på produkter presenterade på Victorias Online Store. Vi arbetar för att våra foton skall vara så representativa som möjligt och överensstämma med verkligheten. Alla varor förblir Victoria Soaps egendom till dess att full betalning kommit bolaget tillhanda.

 

BESTÄLLNING & BEKRÄFTELSE

Genom att du godkänner Victoria Soaps köpvillkor, samtidigt som du lägger din beställning, uppstår ett bindande avtal mellan Victoria Soap och dig som kund.

I samband med att du lägger din beställning accepterar du att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp.

Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

Victoria Soap reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Kan inte Victoria leverera enligt orderbekräftelse kommer du att kontaktas och ges möjlighet att justera eller annullera din order.

BETALNING

Victoriasoap.se använder sig av Klarna Checkout för alla betalningar inom Sverige. För frågor som rör betalningar hänvisar vi till Klarnas kundtjänst på 08 – 120 120 10. Klarnas köpvillkor godkänner du i kassan när betalning erläggs. Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du här: Villkor Klarna Checkout

LEVERANS

Victoria Soap skickar alla beställningar med Schenker. Normal utleverans från oss sker inom 1 – 4 arbetsdagar. Vid hög belastning eller kampanjer kan leveransen dröja någon extra dag. Victoria använder sig av en fast fraktkostnad på 50 kronor, vid köp över 500 kronor erbjuder vi fri frakt.

Victoria Soap står för transportrisken dvs risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss. Vi ansvarar inte för Schenkers interna förseningar.

Leverans sker till Schenkers ombud/utlämningsställe som är närmast din leveransadress. När vi har packat varorna får du en leveransbekräftelse via e-post där du får information om hur du kan följa din leverans. När din beställning finns på utlämningsstället får du en smsavisering med en pinkod. Koden samt giltig legitimation ska uppvisas vid uthämtning av försändelsen. Är paketet på något sätt skadat är det viktigt att du inte hämtar ut dina varor utan meddelar personalen hos ombudet att du vägrar paketet på grund av skada, då skickas det tillbaka till oss.

EJ UTHÄMTADE BESTÄLLNINGAR

Victoria Soap debiterar 250 kr för ej uthämtade paket för att täcka våra kostnader. Om du beställt en vara och ångrar dig efter att vi har skickat ut ditt paket måste du returnera paketet. Du får tillbaka vad varan kostade dig, dock ej erlagda fraktavgifter.

ÅNGERRÄTT/RETUR

Victoria Soap är inte nöjda förrän du som kund är nöjd. När du handlar på Victorias Online Store har du alltid 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag du tar emot dina varor. Vid retur av vara får inte förseglingen vara bruten. För att göra en retur på ditt köp, kontakta kundservice på custormerservice@victoriasoap.se för att mottaga retursedel. Du står själv för returfrakten tillbaka till oss. Vid retur av varor behövs kvittens från ditt ombud.

Har du frågor angående byten och returer, kontakta kundservice; customerservice@victoriasoap.se
eller telefon +46 703 121203, mån-fre 9.00 – 12.00.

Återbetalning görs efter att varan har returnerats samt mottagits i sitt originalskick. Beloppet för varan förs tillbaka till kundens konto inom 5 – 10 bankdagar. Fraktavgift dras från beloppet för varan.

REKLAMATION

Hos oss på Victoria Scandinavian Soap AB har du som kund alltid 3 års reklamationsrätt på våra produkter. Du har som kund rätt att reklamera fel på beställd vara inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt eventuellt fel i varan. Vi rekommenderar att du reklamerar snarast möjligt. Reklamation ska därför, under alla omständigheter ske senast inom tre år från det att du tog emot varan. Reklamation kan göras via e-post till custormerservice@victoriasoap.se

eller per post till:
Victoria Scandinavian Soap AB
Box 22043
SE-250 22 Helsingborg

Vänligen ange ordernummer vid kontakt för snabbast service.

Varan ska i samband med reklamationen returneras till oss på ovan angiven adress. När varan returnerats till oss kommer den att undersökas och om vi godkänner reklamationen kommer vi att hantera reklamationen i enlighet med bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932) genom att i första hand reparera varan eller leverera en ny vara. I förekommande fall kan det istället bli aktuellt med nedsättning av priset eller att vi återbetalar kostnaden för varan till dig.

Vid godkänd reklamation svarar vi för dina fraktkostnader samt eventuella andra kostnader som du haft till följd av reklamationen. Kostnader för frakt eller andra kostnader med anledning av godkänd reklamation ersätts dock endast mot uppvisande av kvitto. Även om vi godkänner en reklamation är du som kund alltid skyldig att begränsa dina kostnader till följd av reklamationen. Det är således endast försvarliga kostnader som ersätts.

Varan kommer att undersökas i enlighet med den beskrivning av eventuellt fel som du som kund lämnar i samband med reklamationen. Det är därför viktigt att du lämnar en så utförlig beskrivning som möjligt. Om varan efter undersökning befinns felfri eller utsatt för yttre åverkan och reklamationen därför inte godkänns, kommer du som kund att debiteras vår kostnad för att undersöka varan samt fraktkostnad.

FORCE MAJEURE

Victoria Soap är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. Förbehållet i fråga om t ex konflikt på arbetsmarknaden och blockad gäller även om Victoria är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd.

I force majeure ingår även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

TVISTER

Som konsument har du, i händelse av tvist, rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vi har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se, eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

INTEGRITETSPOLICY

Policyn syftar till att tydliggöra Victorias transparens vad gäller vår hantering av dina personuppgifter vid olika tillfällen i din besöksresa på victoriasoap.se. Denna integritetspolicy är uppdaterad och förtydligad enligt de nya villkoren för GDPR* som trädde i kraft den 25 Maj 2018.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL)

PERSONUPPGIFTSANSVARIG:

Victoria Scandinavian Soap AB, SE556504-5696 Muskötgatan 10 250 22 Helsingborg, Sverige.

Dina uppgifter (namn, telefonnummer, e-mailadress) finns i vårt affärssystem och/eller CRM system. För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter eller övriga frågor relaterade till GDPR kan ni kontakta customersevice@victoriasoap.se.

Dina personuppgifter kan bara ses av behörig personal. Vi säljer och/eller köper ej kontaktregister. Uppgifterna lämnas endast ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning.

Dina personuppgifter sparas så länge kund- eller leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt var tid gällande lagstiftning och praxis.

När Victoria Scandinavian Soap AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
    Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att vi inte har rätt att behålla uppgifterna på annan laglig grund.

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.