En ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av organisationen WaterAid visar att 82 procent av svenskarna tvättar händerna oftare idag än innan utbrottet av coronaviruset. Störst har ökning varit i den yngsta åldersgruppen (87 procent), medan minst ökning har skett i åldersgruppen 60+ (79 procent).

– Det är gläd­jande att så många svarar att de tvät­tar hän­derna oftare idag än in­nan ut­brot­tet av coro­n­aviruset. Det visar att bud­skapet om vik­ten av rena hän­der för att min­ska smittsprid­nin­gen verk­li­gen har nått fram, säger Wa­t­erAid Sveriges gen­er­alsekreter­are Ce­cilia Chat­ter­jee-Mar­tin­sen.

Att tvätta hän­derna med tvål och rent vat­ten är det första och mest ef­fek­tiva sky­d­det mot smittsprid­ning. Läs mer här >>

Läs om ”världen som skriker efter hygienartiklar – ändå stoppas svenska tvålföretaget. -Han är frustrerad över att de inte får hjälp med att skala upp verksamheten för att åstadkomma samhällsnytta i en pågående kris.”  En viktig och tänkvärd artikel från fplus.se, läs artikeln här >>